Jan Lebenstein, lata 60. Fot. z archiwum O. Scherer / Sygn. AB00071
© INSTYTUT LITERACKI

JAN LEBENSTEIN

Teksty najważniejsze


JAN LEBENSTEIN


Oświadczenie - w numerze poświęconym wydarzeniom w Czechosłowacji
 „Kultura” 1968/253

Oświadczenie (po czesku) - w numerze czeskim i słowackim
„Kultura” 1969

Marek Oberlaender
„Kultura” 1981, nr 11/410