Gustaw Herling-Grudziński i Maria Czapska z psem. Maisons-Laffitte, zdjęcie z lat 1970-80 / Sygn. FIL00244
© INSTYTUT LITERACKI

MARIA CZAPSKA

Piszą o Marii CzapskiejK.A. Jeleński, Marynia,

„Kultura” 1981, nr 7-8 (406-407), s. 189-191.