Paweł Hostowiec

Kultura 1966/01/219 - 02/220

Kultura 1966/07/225 - 08/226

Piotr Guzy

Krótki żywot bohatera pozytywnego

Uznana przez M. Danielewicz-Zielińską za "reprezentacyjną powieść polityczną" dzięki dokładnemu przeniesieniu realiów funkcjonowania oficerów bezpieki.

Dialog polsko-niemiecki w świetle dokumentów kościelnych

Teksty orędzia Biskupów Polskich, odpowiedź Biskupów Niemieckich oraz memoriał niemieckiego Kościoła Ewangelickiego.

Barbara Toporska

Siostry

Powieść jest historią dwóch sióstr przyrodnich, podobnych zewnętrznie, różnych charakterami. Eksperymentalna kompozycja pozwoliła autorce dotknąć wielu problemów i podać wiele tematów do refleksji.

Sąd idzie! Stenogram z procesu Andrieja Siniawskiego i Julija Daniela

Stenogram procesu (Moskwa, 1966) i „ostatnie słowo” oskarżonych – autorów „Kultury” – A. Terca i M. Arżaka z przedmową Hélène Zamoyskiej.

Marek Hłasko

Piękni dwudziestoletni

Powieść autobiograficzna Marka Hłaski, uważana z jedną z najlepszych książek tego bardzo popularnego w okresie PRL (również ówcześnie) pisarza.

Borys Łewyćkyj

Polityka narodowościowa ZSSR

Książka opisuje, koncentrując się na okresie urzędowania Nikity Chruszczowa próbę unifikacji licznych narodów zamieszkujących tereny Związku Sowieckiego.

Mihajlo Mihajlov

Tematy rosyjskie

Opisy spotkań Mihajlova, serbskiego profesora literatury, z wybitnymi intelektualistami rosyjskimi. Książka stała się powodem do represji w stosunku do autora.

Jerzy Działak

Polska mało znana

Przewodnik po Polsce lat 60. Próba syntezy dokonań i zaniechań, które miały miejsce podczas dwadziestu lat od zakończenia wojny.

Jacek Kuroń
Karol Modzelewski

List otwarty do partii

Próba sformułowania alternatywnego programu dla Polski i bloku komunistycznego z pozycji marksistowskich. List miał w tamtym czasie ogromne znaczenie polityczne.

Wacław Lednicki

Rosyjsko-polska entente cordiale

Wydane z okazji 100. urodzin Aleksandra Lednickiego studium (pióra syna jubilata) dotyczy porozumienia między Polską a Rosją.

Adam Czerniawski

Sen – cytadela – gaj. Poezje

Zbiór wierszy (kolejny już wydany w ramach Instytutu Literackiego) Adama Czerniawskiego, poety i wykładowcy akademickiego, który po wojnie zamieszkał w Wielkiej Brytanii.

Schizmy

Kolejny tom serii „Dokumenty” zawiera m.in. wytyczne ideowo-polityczne Stowarzyszenia PAX, program odbudowy komunistycznej partii Polski oraz wstęp J. Mieroszewskiego.

Jerzy Działak

Czym to się je? Czyli dobre rady dla reemigrantów i turystów

Rady Jerzego Działaka dla odwiedzających lub chcących osiąść na stałe w „ludowej ojczyźnie budującej socjalizm”.

Witold Gombrowicz

Dziennik (1961-1966). – Operetka

Ostatni tom intelektualnego dziennika Witolda Gombrowicza, publikowanego w odcinkach w „Kulturze”. Wydany razem z dramatem Operetka.

Aleksander Hertz

Refleksje amerykańskie

Analiza współczesnej rzeczywistości amerykańskiej (polityczna, społeczna) opracowana przez autora „Amerykańskich stronnictw politycznych”.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)