Kultura 1977/01/352 - 02/353

Kultura 1977/05/356

Kultura 1977/07/358 - 08/359

Kultura 1977/09/360

Kultura 1977/10/361

Kultura 1977/12/363

Zeszyty Historyczne 40/1977

Wacław Solski

Moje wspomnienia

Wspomnienia uczestnika rewolucji październikowej. Autor opowiada o młodzieńczym okresie zaangażowania w komunizm. Książka jest ważnym dokumentem historycznym.

Bogdan Madej

Maść na szczury

Seria „Bez cenzury”. Opowiadania opisujące rzeczywistość PRL, w przejaskrawiony, ale niepozbawiony realizmu sposób. Treści uniwersalne przekazane są tu w pozornie błahej i ironicznej formie.

Aniela Steinsbergowa

Widziane z ławy obrończej

Seria „Bez cenzury”. Relacje z procesów politycznych w PRL spisane przez założycielkę Komitetu Obrony Robotników.

Marek Tarniewski

Krótkie spięcie. (Marzec 1968)

Kolejny tom serii "Dokumenty". Wydarzenia z marca ‘68 roku opisane przez Jakuba Karpińskiego (pseud. Marek Tarniewski), ich uczestnika, obserwowane okiem z perspektywy historyczno-socjologicznej.

Stanisław Barańczak

Ja wiem, że to niesłuszne. Wiersze z lat 1975-1976

Tom III serii „Bez cenzury”. Zbiór zawiera poezje Stanisława Barańczaka, najbardziej znanego poety Nowej Fali, czyli tzw. Pokolenia 68'.

Ruch oporu

Dokumenty z lat 1976-1977. Komitet Obrony Robotników – Powołanie Komisji Sejmowej. – Zażalenia i szykany. – Kościół – Na Zachodzie – O naprawie Rzeczypospolitej. – Sąsiedzi (Czechosłowacja). – Różne.

Adam Michnik

Kościół, lewica, dialog

Zbiór esejów, traktujących o zawiłościach relacji laickiej lewicy z jedną z najważniejszych polskich instytucji i „ostoi polskości" PRL.

Czesław Miłosz

Ziemia Ulro

Zbiór esejów poświęconych ówczesnej kulturze i sztuce. Szkice stanowią swoistą krytykę współczesnej autorowi literatury, o której sam pisał, że darzy ją "stopniowo coraz większą nieufnością".

Wiktor Woroszylski

Literatura

Powieść poświęcona losom pisarza w Polsce Ludowej, rodzaj pamiętnika autora, który był jedną z czołowych postaci formacji zwanej popularnie "pryszczatymi".

Leszek Kołakowski

Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwój – rozkład

Tom II. Książka jest podsumowaniem ewolucji doktryny marksistowskiej w czasach życia jej twórców i jedną z najbardziej zaawansowanych prac na ten temat w latach 70-tych. Tom II poświęcony jest czasom II Międzynarodówki.

Witold Gombrowicz

Wspomnienia polskie. – Wędrówki po Argentynie

Publikowane po raz pierwszy dwa teksty odnalezione po śmierci autora. Kluczowe, jak zaznaczają krytycy Gombrowicza, do zrozumienia całej jego twórczości.

Jan Kowalik

„KULTURA” 1947-1957. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI TREŚCI. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 – MAJ 1959)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1958-1973), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1962-1973), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1959-1973)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1974-1980), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1974-1980), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

Maria Danilewicz Zielińska

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1981–1987), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1981–1987), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1981–1987)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA. „KULTURA” (1988–1996), „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1988–1996), DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988–1996)

Mirosław Supruniuk
Anna Supruniuk

BIBLIOGRAFIA „KULTURA” (1997–2000) „ZESZYTY HISTORYCZNE” (1997–2010) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1997–2010) „FRAGMENTS” (1973–1979)

Jacek Krawczyk
Janusz Szymański

BIBLIOGRAFIA ZH. „ZESZYTY HISTORYCZNE” 1–110 (1962–1994)

Mirosław Supruniuk

KULTURA MATERIAŁY DO DZIEJÓW INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU BIBLIOGRAFIA DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ 1946-1990 (UZUPEŁNIENIA)