Czesław Straszewicz. Fotografia z "Wiadomości Literackich" (17 lipca 1938 r., nr 30/769, s.5) / Sygn. sm00199
Korespondenci (1)
Zofia Hertz

Czesław Straszewicz / Zofia Hertz