Korespondenci (1)
Zofia Hertz

Czesław Straszewicz / Zofia Hertz