Nagrodzeni redaktorzy

Związkowiec (Toronto) 06/01/1968 (Kanada) sygnatura: 1968_1_008

Informacja o przyznaniu nagrody im. Anny Godlewskiej Jerzemu Giedroyciowi i Mieczysławowi Grydzewskiemu.