Листки из блокнота

Новое Русское Слово 14/01/1968 (USA) sygnatura: 1968_1_020

Emigracyjne pismo rosyjskie pisze o Galinie Sieriebriakowej i jej autobiograficznej powieści „Huragan”, opublikowanej przez Instytut Literacki.