„Apelacja”

Nowiny-Kurier (Tel Aviv) 17/01/1969 (Izrael) sygnatura: 1969_1_010

Recenzja powieści Jerzego Andrzejewskiego „Apelacja” (Paryż 1969 Instytut Literacki).