Polnische Stimmen. 55/71

Landsmannschaftlicher Arbeitskreis Oder-Neisse im BdV (Bonn) 27/12/1971 (Niemcy) sygnatura: 1971_2_119

Niemiecki przekład dwu tekstów opublikowanych w grudniowym numerze "Kultury" 91971), obszernych fragmentów artykułu Juliusza Mieroszewskiego "Refleksje i dygresje" oraz listu Edwarda Ochaba do jednej z warszawskich organizacji partyjnych, zawierającego krytyczne uwagi o polityce PZPR w końcu lat sześćdziesiątych.