Subskrypcja

1960 (Australia) sygnatura: 1960_1_018

Zapowiedz wydania w listopadzie 1960 roku przez firmę księgarską „Vistula” w Sydney „pierwszej w języku polskim książki w Australii, czyli bibliofilskiej edycji tomu wierszy, poematów i utworów scenicznych Andrzeja Chciuka pod tytułem „Pamiętnik poetycki”, dodatkowo nota o literackich dokonaniach autora.

Plik do pobrania: