Kultura

Pod Prąd (Paryż) --/01/1966 (Francja) sygnatura: 1966_1_010

Brak elementarnej znajomości Słowiańszczyzny - to główny zarzut postawiony Juliuszowi Mieroszewskiemu. Przyczyną artykuł Niemcy – między Rosją a Ameryką (Kultura styczeń-luty 1966) i wzmianka o rdzenne niemieckiej ziemi, odnosząca się do ziem zachodnich odzyskanych przez Polskę po II wojnie światowej.