Огляди – рецензії

Український історик, 1-2 (13-14) -1967 (USA) sygnatura: 1967_019

Odnotowany artykuł Józefa Łobodowskiego „Pochylony nad Pamiętnikiem Kijowskim”, opublikowany w „Kulturze” nr 7-8 (213-214).