Ankieta „Kultury”

Merkuriusz, nr 11 (67) sygnatura: 1955_1_015

Ankieta na temat odwracalności przemian gospodarczych w Polsce dała dość zaskakujące wyniki dla ludzi pragnących „powrotu do przedwojennych czasów”. Komentarz do ankiety „Kultury”.