Apie Suvalkų Sutartį (Lenku prosesoriaus reveliacija)

Literatūra (Chicago), nr 311 14.04.1956 (USA) sygnatura: 1956_1_026

Emigracyjne pismo litewskie komentuje opublikowany na łamach „Kultury” nr 2 (100) list Mariana T. Chylińskiego, cytujący obszernie opinię Władysława Wielhorskiego zamieszczoną w pracy „Polska a Litwa – Stosunki Wzajemne w Biegu Dziejów” (Londyn 1947), odnoszącą się do polsko-litewskiej umowy podpisanej 7 października 1920 roku w Suwałkach, ustalającej linię demarkacyjną na Suwalszczyźnie.