Dzieło poetyckie Wacława Iwaniuka

Związkowiec (Kanada) sygnatura: 1965_1_006

Recenzja „Wyboru wierszy” Wacława Iwaniuka wydanych staraniem Instytutu Literackiego w roku 1965.