Emigracja o Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Nowy Świat. Dodatek Tygodniowy „Ogniwo” 09.01.1965 (USA) sygnatura: 1965_1_019

Przegląd publikacji emigracyjnych wydanych w związku z 600-leciem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szerzej omówiona gawęda Jana Bielatowicza „Gaude Mater Polonia” (Paryż 1964 Instytut Literacki).