Gospodarka polska w godzinie wyboru

Życie Gospodarcze (Warszawa), nr 25 (275) 31.12.1956 (Polska) sygnatura: 1956_3_142

Skrócony przedruk artykułu z grudniowej „Kultury” (1956).