Kehrt Deutschland in den Osten zurück? Von Julius Mieroszewski. Colloquium Verlag, Berlin. 112 s.

1961 (Niemcy) sygnatura: 1961_1_013

Krótka notka prezentująca wydany w języku niemieckim zbiór szkiców Juliusza Mieroszewskiego dotyczących stosunków polsko - niemieckich.