Kultura, October 1956, Paris

East and West. A Quarterly Review of Soviet Problems (London), nr 7 1956 (Wielka Brytania) sygnatura: 1956_1_020

Odnotowane dwa artykuły z „Kultury” nr 10 (108), Felicjana Sławoja Składkowskiego o prezydencie Mościckim i Stanisława Westfala o zmianach we współczesnej polszczyźnie.