Lenkai atsako Dr. J. Girniui (Lietuvių-lenkų santykių klausimu)

Literatūra (Chicago), nr 308 17.03.1956 (USA) sygnatura: 1956_1_024

Pierwsza część obszernego artykuły, w którym emigracyjne pismo litewskie dokonuje przeglądu stosunków polsko – litewskich oraz komentuje listy czytelników opublikowane na łamach „Kultury” nr 12 (98), będące swego rodzaju „polską odpowiedzią” na ogłoszony w „Kulturze” nr 10 (96) artykuł Juozasa Girniusa „W poszukiwaniu dialogu polsko – litewskiego”.