Mąż stanu i żołnierz

Związkowiec 03.12.1960 (Kanada) sygnatura: 1960_3_120

Notatka prezentuje szkic biograficzny Stanisława Kota „Jerzy Niemirycz – w 300-lecie Ugody Hadziackiej”, wydany przez Instytut Literacki w roku 1960.

Plik do pobrania: