Mieroszewski, Julius: Kehrt Deutschland in den Osten zurück? (Colloquium) 1961.

Literarischer Ratgeber (Niemcy) sygnatura: 1961_1_014

Krótka notka prezentująca wydany w języku niemieckim zbiór szkiców Juliusza Mieroszewskiego o stosunkach polsko - niemieckich (Berlin 1961 Colloquium Verlag).