Na manowcach zdrady narodowej

W[rocławski] T[ygodnik] K[atolików], nr 2 10.01.1965 (Polska) sygnatura: 1965_1_020

Paxowski tygodnik tropi zdrajców narodu - „polskich sojuszników zachodnioniemieckich rewizjonistów”, którzy dają się użyć do „dywersji wymierzonej w najżywotniejsze interesy Polski i Polaków”.

Plik do pobrania: