Nasza odpowiedź

Słowo Powszechne, nr 288 01.12.1960 (Polska) sygnatura: 1960_3_119

„Słowo Powszechne” odnotowuje kolejne „obłąkańcze wypady bońskich militarystów i rewizjonistów przeciwko Polsce Ludowej i granicy na Odrze i Nysie”

Plik do pobrania: