Nie bójmy się myśleć

Związkowiec (Toronto) (Kanada) sygnatura: 1949_019

Zachęta do myślenia i odrzucenia dogmatów, które m. in. nakazały potępić książkę Aleksandra Janty-Połczyńskiego „Wracam z Polski” tylko dlatego, że jej autor nie podporządkował się obowiązującemu na emigracji kanonowi pisania o Polsce.

Plik do pobrania: