Niewinny K. Jasieńczyk o winie Z. Kossak

Polska Wierna, nr 22 (401) (Wielka Brytania) sygnatura: 1953_1_019

Polemika z oceną literatury (powieści) katolickiej pióra Janusza Jasieńczyka, zamieszczoną na łamach „Kultury”