Polish-Czechoslovak Co-operation

Polish Affairs, nr 1 --.01.1953 (Wielka Brytania) sygnatura: 1953_1_021

Artykuł dotyczący współpracy polskich i czechosłowackich środowisk emigracyjnych w kwestii koncepcji politycznej, nawiązującej do przedwojennych planów ustanowienia bloku państw Europy centralnej i wschodniej.

Plik do pobrania: