Próba zaciemnienia tragicznej śmierci

Oblicze Tygodnia, nr 254/314 (Wielka Brytania) sygnatura: 1963_006

Częściowo nieczytelny wycinek komentuje oświadczenie (przedruk z „Kultury” nr 1-2 (195-196) polskiego prawnika z Londynu J. A. Jaxy, prostujące „błędy” i „insynuacje” zawarte w artykule Władysława Michniewicza „Śmierć płk. Hańczy”, opublikowanym na łamach „Kultury” nr 10 (192).