Stare listy

„Kultura” (Warszawa), nr 4 24.01.1965 (Polska) sygnatura: 1965_1_028

W przeglądzie prasy odniesienie do artykułu Władysława Machejka, komentującego cytat zaczerpnięty z artykułu Juliusza Mieroszewskiego „Refleksje ćwierćwiecza” („Kultura”, wrzesień 1964) akcentujący konieczność szukania porozumienia z Rosją.

Plik do pobrania: