Szkoda czasu

Życie Warszawy, nr 312 (4109) 31.12.1956 – 01.01.1957 (Polska) sygnatura: 1956_3_144

W noworocznym felietonie autor snując rozważania m. in. o współczesnej prasie zauważa, że w krajowych czasopismach jest wprost tłoczno od redaktorów na etatach i półetatach, a w paryskiej „Kulturze” jest ich tylko czterech i jeszcze dodatkowo załatwiają oni wszystkie sprawy administracyjne.