Ukraińsko - polskie Morze Czerwone

Ostatnie Wiadomości. Dodatek Tygodniowy, nr 2 (616) 08.01.1961 (Niemcy) sygnatura: 1961_1_021

Szkic historyczny o stosunkach polsko - ukraińskich.