Węgry

Ameryka - Echo 08.01.1961 (USA) sygnatura: 1961_1_023

Omówienie tomu esejów „Węgry”, w opracowaniu i tłumaczeniu Czesława Miłosza, wydanego przez Instytut Literacki w roku 1960 (Dokumenty – zeszyt 8).