Związek pisarzy przekreśla antykrajową uchwałę z 1956 roku.

Odgłosy, nr 28 17.01.1958 (Wielka Brytania) sygnatura: 1958_1_020

Walne zebranie Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie odrzuca uchwałę podjętą na zjeździe Związku w Londynie, 20-21 października 1956 r,, zakazującą pisarzom emigracyjnym publikowania swoich utworów w krajowych wydawnictwach.