Natalia Gorbaniewska "Moja Polska", Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021 / Sygn. jn00002
© INSTYTUT LITERACKI

Natalia Gorbaniewska „Moja Polska”

2022-03-30 12:23:12

Powstanie książki o Polsce przez lata pozostawało w sferze planów Natalii Gorbaniewskiej. Świadczą o tym materiały, przechowywane przez stowarzyszenie Memoriał w jej cyfrowym archiwum, gdzie można odnaleźć kilka wariantów książki. Składać się miała z tekstów, które publikowała po swoim wyjeździe na Zachód na łamach „Kontinientu”, „Russkiej mysli”, a w ostatnich latach życia – także „Nowej Polszy” i na blogu LiveJournal. Dzieła rosyjskiej dysydentki dokończyła dr Ewangelina Skalińska, dokonując wyboru, opracowania i tłumaczenia zachowanych materiałów.

Książka ukazała się również w wersji rosyjskiej, wzbogacona o artykuły Natalii Gorbaniewskiej o charakterze informacyjno-popularyzatorskim, które dla polskiego czytelnika mogły wydać się zbyt oczywiste.