WSPARLI INSTYTUT LITERACKI:

W roku 2024:

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem 2024 na zadanie pn. Opieka nad zbiorami Instytutu Literackiego Kultura w Maisons-Laffitte. 
Całkowita wartość projektu: 1 199 200,00 zł
Całkowita kwota dofinansowania: 1 199 200,00 zł

W roku 2023:

Fundacja Kultury Paryskiej uzyskała dofinansowanie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu rządowego Polonia i Polacy za granicą 2023 na następujące zadania: 
- Zakup i wymiana osłon okiennych w ogrodzie zimowym Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte.
Całkowita wartość projektu: 49 000,00 zł 
Całkowita wartość dofinansowania: 39 000,00 zł 

oraz 

- Zakup sprzętu komputerowego dla Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte. 
Całkowita wartość projektu: 52 500,00 zł 
Całkowita wartość dofinansowania: 42 000,00 zł

W ramach uzyskanego dofinansowania Dom „Kultury” został wyposażony w nowe rolety antywłamaniowe oraz sprzęt komputerowy na potrzeby archiwum.

 

 

 

________________

Fundacja Kultury Paryskiej zrealizowała dwuletnie zadanie publiczne pn. Remont magazynu czasopism w kompleksie Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte.
Projekt umożliwił stworzenie profesjonalnego magazynu czasopism z niewielką przestrzenią studialną w tzw. Domku Ogrodnika, usytuowanym na terenie posesji. Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2022 – Infrastruktura polonijna”.

Całkowita wartość projektu: 1 068 794,5 zł
Dofinansowanie MSZ: 995 200,00 zł

________________

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem na zadanie pn. Opieka nad spuścizną Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte. W jego ramach zrealizowano działania związane z opieką, opracowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem zbiorów. 

Całkowita wartość projektu: 1 000 000,00 zł 
Całkowita wartość dofinansowania: 1 000 000,00 zł 

W roku 2022:

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura uzyskało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem i zrealizowało zadanie publiczne pn. Opieka nad spuścizną Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte. W jego ramach zrealizowane zostały działania z zakresu konserwacji i zabezpieczenia zbiorów, opracowywania nowych treści do opublikowania w portalu www.kulturaparyska.com, tłumaczenia, zakup licencji do publikacji książkowych, oraz digitalizacja.

________________

Fundacja Kultury Paryskiej realizowała zadanie publiczne pn. Remont magazynu czasopism w kompleksie Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte.
Projekt pozwolił na stworzenie profesjonalnego magazynu czasopism, z niewielką przestrzenią studialną w tzw. Domku Ogrodnika, który jest usytuowany na terenie kompleksu. Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2022 – Infrastruktura polonijna”.

Całkowita wartość projektu: 598 600,00 zł
Dofinansowanie MSZ: 598 600,00 zł


 

W roku 2021:

Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura zrealizowało zadanie publiczne pn. Promocja polskiego dziedzictwa poprzez opracowanie, konserwację i popularyzację zbiorów Instytutu Literackiego Kultura.
W ramach zadania zrealizowano działania z zakresu konserwacji i zabezpieczenia zbiorów,
opracowywania nowych treści do opublikowania w portalu www.kulturaparyska.com, tłumaczenia, zakup licencji do materiałów video i publikacji książkowych, digitalizacja. Efekty realizacji projektu opublikowano i udostępniono w portalu.
Projekt był finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów poza Krajem.

Całkowita wartość projektu i finansowania: 360 500,00 zł

________________

Fundacja Kultury Paryskiej zrealizowała projekt pn. Kontynuacja digitalizacji zbiorów archiwalnych Instytutu Literackiego Kultura w Maisons-Laffitte dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Logotyp

________________

Fundacja Kultury Paryskiej zrealizowała zadanie publiczne pn. Modernizacja instalacji elektrycznej i systemów przeciwpożarowych w siedzibie Instytutu Literackiego Kultura w Maisons-Laffitte, w ramach którego wymieniono rozdzielnice elektryczne i zmodernizowano system przeciwpożarowy w domu Instytutu Literackiego, w bibliotece, oraz w archiwum IL.

Projekt sfinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Dofinansowanie od KPRM: 36 260,00 zł
Całkowita wartość projektu: 47 500,00 zł

 

 

 

___________

Fundacja Kultury Paryskiej zrealizowała zadanie publiczne pn. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu magazynu czasopism w kompleksie Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte.

Projekt pozwoli na stworzenie profesjonalnego magazynu czasopism z niewielką przestrzenią studialną w stojącym na terenie kompleksu tzw. Domku Ogrodnika.
Projekt sfinansowano ze środków Ministra Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2021 – Infrastruktura polonijna”.

Całkowita wartość projektu: 128 584,00 zł
Dofinansowanie MSZ: 110 000,00 zł


      

 

 

 

 

 

 

W roku 2020:

Fundacja Kultury Paryskiej zrealizowała zadanie publiczne pn. Budowa portalu Kultury Paryskiej.
Portal kulturaparyska.com jest wirtualnym odzwierciedleniem fragmentów zbiorów Instytutu Literackiego, źródłem informacji o dziedzictwie paryskiej „Kultury” oraz o historii polskiej emigracji drugiej połowy XX. wieku.

Portal ma być pomocny zarówno użytkownikom niezaawansowanym - uczniom i studentom, ale też nauczycielom, badaczom i pasjonatom. Portal informuje o aktualnych inicjatywach (wydawnictwach, wystawach, filmach, itp.) propagujących dorobek Jerzego Giedroycia i Instytutu Literackiego - jednej z najważniejszych instytucji w historii polskiej kultury. 

Koszt całkowity projektu wyniósł: 270 369,50 zł
- Kwota dofinansowania od KPRM: 136 289,50 zł
- Kwota dofinansowania od MKiDN: 110 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

oraz
ze środków Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu "Polonia i Polacy za granicą 2020".


  

____________

 

Zrealizowaliśmy projekt pn: Opracowanie, popularyzacja i zabezpieczenie zbiorów Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Elboration, popularisation et protection des collections de l’Institut Littéraire « Kultura » à Maisons-Laffitte subventionné par les fonds du Ministre de la Culture et du Patriomoine national de la République de Pologne.

           Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego                                                                    

               

 

 

 

 

____________

Powstał dwujęzyczny (polsko-francuski) album fotograficzny pt. To tylko zabawa. Henryk Giedroyć, Fotografie z Maisons-Laffitte i okolic wraz z publikacją internetową. Autorem tomu jest Stanisław Mancewicz.
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm jutra”.                                                                     

          

 

 

W roku 2019:

W czerwcu 2019 r. dzięki hojności Darczyńców, wydrukowaliśmy broszurkę poświęconą obrazowi Józefa Czapskiego Portret kobiety pod lampą, autorstwa Stanisława Mancewicza.
Broszura ukazała się w dwu wersjach: angielsko-polskiej i francusko-polskiej i jest rozdawana zwiedzającym dom Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte.
Instytut Literacki dziękuje za wsparcie: Katarzynie i Jackowi Czechom, Marii i Tomaszowi Langierom, Tomaszowi Schoenowi, Joannie i Zbigniewowi Szewczykom oraz Julii Juryś i Grzegorzowi Turnauowi za tłumaczenia.
Broszurę można pobrać:
wersja angielsko-polska
wersja francusko-polska

____________

Dzięki wsparciu Kancelarii Senatu RP zrealizowany został projekt pn.: Ochrona, udostępnianie i popularyzacja Archiwów Instytutu Literackiego Kultura w ramach którego, do liczącej blisko 50.000 książek i czasopism Biblioteki Instytutu Literackiego, zakupiony został OSUSZACZ POWIETRZA

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

 

 

 

 

 

 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony