WSPARLI NAS...

ROK 2020

Fundacja Kultury Paryskiej zrealizowała zadanie publiczne pn. Budowa portalu Kultury Paryskiej.
Portal kulturaparyska.com jest wirtualnym odzwierciedleniem fragmentów zbiorów Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. Jest on zarówno źródłem informacji o dziedzictwie paryskiej „Kultury”, jak i o historii polskiej emigracji drugiej połowy XX. wieku. Portal skierowany jest zarówno do użytkowników niezaawansowanych - uczniów i studentów, ale też do specjalistów i pasjonatów. Portal informuje o aktualnych inicjatywach (wydawnictwach, wystawach, filmach, itp.) propagujących ten dorobek. 

Koszt całkowity projektu wyniósł: 270 369,50 zł
- Kwota dofinansowania od KPRM: 136 289,50 zł
- Kwota dofinansowania od MKiDN: 110 000,00 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 

 

 

 

oraz
ze środków Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach programu "Polonia i Polacy za granicą 2020".


  

***
Opracowanie, popularyzacja i zabezpieczenie zbiorów Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons-Laffitte.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Elboration, popularisation et protection des collections de l’Institut Littéraire « Kultura » à Maisons-Laffitte subventionné par les fonds du Ministre de la Culture et du Patriomoine national de la République de Pologne.

                                                                               

               

 

 

***

Dwujęzyczny (polsko-francuski) album fotograficzny pt. To tylko zabawa. Henryk Giedroyć, Fotografie z Maisons-Laffitte i okolic wraz z publikacją internetową. 
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm jutra”.                                                                     

          

 

 

ROK 2019

W czerwcu 2019 r. dzięki hojności Darczyńców wydrukowaliśmy broszurkę poświęconą obrazowi Józefa Czapskiego "Portret kobiety pod lampą". Broszura ukazała się w dwu wersjach: angielsko-polskiej i francusko-polskiej i jest rozdawana zwiedzającym dom Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte. Bardzo dziękujemy za wsparcie: Katarzynie i Jackowi Czechom, Marii i Tomaszowi Langierom, Tomaszowi Schoenowi, Joannie i Zbigniewowi Szewczykom oraz Julii Juryś i Grzegorzowi Turnauowi za tłumaczenia.
Broszurę można pobrać:
wersja angielsko-polska
wersja francusko-polska

***

W roku 2019 dzięki wsparciu Kancelarii Senatu RP zrealizowany został projekt pn.: Ochrona, udostępnianie i popularyzacja Archiwów Instytutu Literackiego Kultura w ramach którego, do liczącej blisko 50.000 książek i czasopism Biblioteki Instytutu Literackiego, zakupiony został osuszacz powietrza.
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.