Zdjęcie
Sygn. sm00560
© INSTYTUT LITERACKI

Postacie powiązane

Dokumenty. Ukraina 1956-1968.

2022-03-03 12:52:46

Dokumenty. Ukraina 1956-1968. Zbiór opracowany przez Iwana Koszeliwca. Przekład Józefa Łobodowskiego. Tom ukazał się nakładem IL w 1969 r. 
Przed dziewięciu laty, w tym samym wydawnictwie ukazała się obszerna, blisko tysiąc stron licząca antologia literatury ukraińskiej, pod tytułem Rozstrzelane Odrodzenie. Ale były to oryginalne teksty w języku ukraińskim, a więc masie polskich czytelników niedostępne. Niniejszy zbiór ma inny charakter, ale znajduje się na przedłużeniu tej samej linii: udowadnia, że opór i walka nie wygasły po dziś dzień, że młode pokolenia ukraińskie nawiązują do wysiłku tamtych poprzedników, zniszczonych przez straszliwy terror stalinowski. A skoro nawiązują, staje się oczywiste, że ofiary poniesione przez naród w latach dwudziestych i  trzydziestych nie poszły na marne. Sprawa ukraińska jest w zespole zagadnień, związanych z  imperium sowieckim, najważniejsza, gdyż dotyczy narodu drugiego co do swej liczebności i  znaczenia po rosyjskim. Nie jest przecież jedynym trudnym problemem w dziedzinie narodowościowej. Kraje bałtyckie, Białoruś, Kaukaz, Turkiestan -stanowią zagadnienia analogiczne, a w każdym razie bardzo zbliżone. Dopiero po ich poznaniu i  odpowiednim ustawieniu na tle historycznym można z powagą i odpowiedzialnością mówić o całokształcie zagadnienia, jakiemu na imię Związek Sowiecki. ze wstępu Józefa Łobodowskiego 

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony