Bogumiła Berdychowska podczas promocji swej książki „Kultura - Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych - Ukraina w >Kulturze< 1947-2000”. Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków, kwiecień 2016 r. / Sygn. sm00273
FOT. STANISŁAW MANCEWICZ

BOGUMIŁA BERDYCHOWSKA

Biografia


PUBLICYSTKA, HISTORYCZKA
ur. 10 stycznia 1963 r. w Nowym Sączu


Publicystka, specjalistka od Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich.
Absolwentka filologii polskiej KUL. W latach 1989-1994 kierowała w Ministerstwie Kultury i Sztuki Biurem ds. Mniejszości Narodowych. Od 1994 r. do 2002 r. była zastępczynią dyrektora V programu Polskiego Radia. W 2014 r. współzałożycielka i członkini Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą (KOSzU). Pracuje w Narodowym Centrum Kultury w Warszawie (kierowniczka działu programów stypendialnych). Współpracowała z Ośrodkiem Myśli Politycznej, Fundacją im. Stefana Batorego, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Sekretarz Forum Polsko-Ukraińskiego. Zajmuje się koordynowaniem polsko-ukraińskiej wymiany młodzieży. Publikowała m.in. w „Tygodniku Powszechnym” i „Więzi”. W 2012 r. odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
W 2016 r. została laureatką Nagrody im. Jerzego Giedroycia przyznawanej przez Rzeczpospolitą (wraz z Myroslawem Marynowychem). 
 Autorka publikacji m. in. w „Gazecie Wyborczej”, „Krytyce” (Kijów), „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”.
Wybrane publikacje: Mniejszości Narodowe w Polsce: informator (redakcja, 1995); Bunt pokolenia: rozmowy z intelektualistami ukraińskimi (współautor, 2000); Jerzy Giedroyć, Emigracja ukraińska, Listy 1950–1982 (redakcja, 2004); Ukraina. Ludzie i książki (2006); Polska-Ukraina. Osadczuk. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Bohdanowi Osadczukowi w 85. rocznicę urodzin (redakcja, 2007); Kultura - Ukraina. Zamiłowanie do spraw beznadziejnych - Ukraina w „Kulturze” 1947-2000 (redakcja, 2016).
Na łamach „Kultury” i „Zeszytów Historycznych” obecna od połowy lat 90. Uczestniczyła w wielu konferencjach i sympozjach poświęconych Instytutowi Literackiemu, w Polsce i na Ukrainie.