...Pragnę wyrazić wdzięczność za Pańską hojność. Otrzymana kwota zostanie przeznaczona na publikację książek niedostępnych w Polsce...

1955-12-28, Jerzy Giedroyc - Charles E. Merrill