Pilny telegram

1946-05-01, Jerzy Giedroyc - Zofia Hertz

Telegram od Jerzego Giedroycia do pracowników Instytutu.