Listy kondolencyjne po śmierci Redaktora

Po śmierci Redaktora Jerzego Giedroycia 14 września 2000 roku, na ręce Zofii Hertzowej i Henryka Giedroycia nadeszło wiele wyrazów współczucia i kondolencji. Wszystkie listy są przechowywane w Archiwum Instytutu Literackiego. Tu przedstawiamy wybór z tego zbioru, stanowiącego pełen przekrój - od zwykłych, szarych czytelników Kultury, poprzez znane postacie życia kulturalnego, po prezydentów państw. Dla wszystkich śmierć Redaktora była wstrząsem.