Spotkanie wokół tomu korespondencji Jerzego Giedroycia z Józefem Łobodowskim z lat 1947-1988. 16.09.2022

Spotkanie w Domu Kultury wokół tomu korespondencji Jerzego Giedroycia z Józefem Łobodowskim z lat 1947-1988, współorganizowane przez Instytut Polski w Paryżu. 16.09.2022