O realizm polityki wschodniej

Orzeł Biały, nr 42 --/01/1968 (Wielka Brytania) sygnatura: 1968_1_007

Autor zachęca do realistycznej polityki wschodniej, opierającej się na prawie posiadania przez Polskę na wschodzie ziem i granicy wyznaczonej traktatem ryskim (1921).

Plik do pobrania: