Kalendarium

W Kalendarium wymienione są najważniejsze wydarzenia z dziejów Instytutu Literackiego na tle istotnych zdarzeń w Polsce i na świecie. Ma ono dać elementarną orientację na "osi czasu" Instytutu.

By zobaczyć - wybierz rok.