Zofia Hertz, Jerzy Giedroyc i Gustaw Herling-Grudziński. Maisons-Laffitte, 1987. / Sygn. FIL00525 / fot. Bohdan Paczowski

1966

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

STYCZEŃ

Numer pierwszy otwierają „Wyrwane strony” z pamiętnika Józefa Czapskiego za rok 1963.

MARZEC

W numerze marcowym omówienie „Ankiety o religii” – „Dwie otyłe i jedna chudsza teczka z napisem Ankieta o religii zawierają 92 dokumenty. Właściwych odpowiedzi na ankietę jest w tym 84, resztę stanowią ściśle z nią związane wypowiedzi na temat artykułu Juliusza Mieroszewskiego Religia a polityka z październikowej Kultury z 1965”. Kilkanaście z nich wraz z polemiką z J. Mieroszewskim jest opublikowanych w numerze.

KWIECIEŃ

W numerze kwietniowym Juliusz Mieroszewski publikuje ważny, programowy tekst „ABC polityki Kultury”.

LISTOPAD

W listopadowym numerze pojawia się po raz pierwszy dział „Wydarzenia miesiąca” – pierwszy zredagowany przez J. Korsona - (pseud. Jana Kroka-Paszkowskiego). Jest bardzo obszerny (16 stron). Podzielony na podrozdziały: Polityka – Kultura i Nauka – Różne. Dotyczy tak spraw polskich, jak i światowych.

Współpracę z Kulturą podejmuje ponownie Gustaw Herling-Grudziński, zostając włoskim korespondentem. Potrwa ona do 1996 r.

Publikacje książkowe, m.in. M. Hłasko, „Piękni dwudziestoletni”; J. Kuroń i K. Modzelewski, „List otwarty do partii”; W. Gombrowicz, „Dziennik (1961-1966)”, „Operetka”.

POLSKA
Usunięto z PZPR Leszka Kołakowskiego za jego odczyt w 10. rocznicę Października, krytykujący politykę Gomułki. Z partii na znak protestu przeciwko tej decyzji występuje wielu pisarzy i intelektualistów. Uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski.

ŚWIAT
W Chinach rozpoczyna się Rewolucja kulturalna. Papież Paweł VI ogłasza, że Indeks Ksiąg Zakazanych jest dokumentem historycznym i przestał obowiązywać wiernych.