Gustaw Herling Grudziński - wycinek prasowy. / Sygn. FIL02589 / © Instytut Literacki

1996

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

Jerzy Giedroyc zostaje odznaczony francuskim Krzyżem Oficerskim Orderu Legii Honorowej (przed wojną otrzymał Krzyż Kawalerski).

Nagrody Kultury za 1995 rok: Nagroda Literacka im. Zygmunta Hertza: Tymon Terlecki, Nagroda Publicystyczna Juliusza Mieroszewskiego: Andrzej Paczkowski, Nagroda Przyjaźni i Współpracy: Jacek Krawczyk.

Gustaw Herling-Grudziński odchodzi z paryskiej Kultury i przenosi „Dziennik pisany nocą” do Rzeczpospolitej. Bezpośrednim powodem zerwania współpracy z Giedroyciem jest odmowa publikacji krytycznego wobec polskiej rzeczywistości tekstu.

STYCZEŃ/LUTY

Numer styczeń/luty otwiera tekst Vaclava Havla „Postkomunizm”.

W siedzibie polskiego PEN Clubu w Warszawie odbywają się uroczyste obchody 50-lecia Kultury i (90-lecia Redaktora Giedroycia).

Jerzy Giedroyc otrzymuje doktorat honoris causa Uniwersytetu we Fryburgu.

PAŹDZIERNIK

Numer październikowy otwiera tekst Georges Nivata „O dysydentach raz jeszcze”.

W Maisons-Laffitte dochodzi do pierwszego spotkania Redaktora z prezydentem A. Kwaśniewskim.

POLSKA
Afera „Olina” – premier Józef Oleksy podejrzany o szpiegostwo podaje się do dymisji. Koncert Michaela Jacksona w Warszawie. Pierwsza transmisja Lotka w telewizji.

ŚWIAT
Wisława Szymborska laureatką literackiej Nagrody Nobla.