Józef Maria Innocenty Bocheński, dominikanin. / Sygn. FIL00777 / © Instytut Literacki

1995

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

We Fryburgu umiera o. Józef Maria Bocheński, dominikanin, filozof i sowietolog, stały współpracownik Kultury.

Przy domu Kultury wmurowanie tablicy informującej, że przez wiele lat mieszkał tu Józef Czapski ‑ „malarz, humanista i świadek Katynia”.

W serii Archiwum Kultury ukazuje się korespondencja Giedroycia z K.A. Jeleńskim.

Publikacja książki Ewy Berberyusz „Książę z Maisons-Laffitte”.

W Warszawie z inicjatywy Marka Krawczyka powstaje Towarzystwo Opieki nad Archiwum Literackim w Paryżu, z którym Instytut współpracować będzie do 2010 roku.

MAJ

W maju pierwszy odcinek Mariusza Wilka „Listy z Wysp Sołowieckich do Paryża”.

WRZESIEŃ

W numerze wrześniowym „Kilka moich żywotów” Warłama Szałamowa.

PAŹDZIERNIK

Numer październikowy: „Jaka Polska na XXI wiek?”. Na ankietę Kultury odpowiedzieli: Hanna Gronkiewicz‑Waltz, Jacek Kuroń, Aleksander Kwaśniewski, Ewa Łętowska, Jan Olszewski, Janusz Onyszkiewicz, Adam Strzebosz, Lech Wałęsa, Tadeusz Zieliński.

Zaraz po tym: „Pierwsze wioski z ankiety” Redakcji Kultury.

POLSKA
Wybory prezydenckie wygrywa Aleksander Kwaśniewski.