List do polskich komunistów Czesława Miłosza, wydrukowany w "Kulturze" nr 11/145, 1959 r. / Sygn. sm00030 / © Instytut Literacki

1959

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

MAJ

„Ogłaszamy przedpłatę na głośną książkę Borysa Pasternaka Doktor Żywago, która ukaże się w przekładzie Pawła Hostowca w ramach Biblioteki Kultury w lipcu bieżącego roku. Liczącą około 30 stron część poetycką przekłada Józef Łobodowski” ‑ czytamy w numerze marcowym. Dodajmy, że książka ta osiągnęła najwyższy nakład ze wszystkich wydanych w „Bibliotece Kultury”.

Numer majowy otwiera informacja o Konkursie Literackim: „W związku z przypadającą w dniu 7 października 1959 r. XV rocznicą powstania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy współudziale wydawnictw Ministerstwa Obrony Narodowej ogłasza konkurs literacki na utwór w dziedzinie prozy (powieść, zbiór opowiadań, wspomnień, pamiętników lub utwór sceniczny). Treść utworu winna być związana tematycznie z problematyką służby i działalnością organów MO, służby bezpieczeństwa oraz jej funkcjonariuszów”.

Redakcja Kultury: „Wspomniany Konkurs nie jest zresztą faktem odosobnionym. Jednocześnie zaostrza się cenzura, mnożą się wizyty uprzejmych panów namawiających do donosów i obywatelskiej współpracy z UB, itd. Trzeba więc przypomnieć i społeczeństwu i światu jakże niedawną przeszłość i czym grozi nawrót. Mając to na względzie, Kultura przyłącza się do inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i ze swej strony ogłasza Konkurs Literacki na utwór prozą (powieść, zbiór opowiadań, wspomnienia, pamiętniki, utwór sceniczny lub dokumenty jak stenogramy z procesów, ze śledztw, itd.). Treść utworów winna być związana tematycznie z działalnością organów MO, służby bezpieczeństwa oraz jej funkcjonariuszów”.

LISTOPAD

W Kulturze listopadowej ukazuje się „List do polskich komunistów” Czesława Miłosza.

W 1959 Giedroyc wydaje w języku ukraińskim antologię Jurija Ławrinenko pt. „Rozstrilane widrodżenija”. Jest to wybór pisarzy ukraińskich lat 20. i 30., pokolenia unicestwionego przez stalinowskie represje. W związku z tym wydaniem doszło do sporu pomiędzy Giedroyciem a Jeleńskim.

POLSKA
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego ogłasza poniedziałek „dniem bezmięsnym”.

ŚWIAT
Fidel Castro przejmuje władzę na Kubie, Chiny wkraczają do Tybetu.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony