List do polskich komunistów Czesława Miłosza, wydrukowany w "Kulturze" nr 11/145, 1959 r. / Sygn. sm00030 / © Instytut Literacki

1959

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

MAJ

„Ogłaszamy przedpłatę na głośną książkę Borysa Pasternaka Doktor Żywago, która ukaże się w przekładzie Pawła Hostowca w ramach Biblioteki Kultury w lipcu bieżącego roku. Liczącą około 30 stron część poetycką przekłada Józef Łobodowski” ‑ czytamy w numerze marcowym. Dodajmy, że książka ta osiągnęła najwyższy nakład ze wszystkich wydanych w „Bibliotece Kultury”.

Numer majowy otwiera informacja o Konkursie Literackim: „W związku z przypadającą w dniu 7 października 1959 r. XV rocznicą powstania Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy współudziale wydawnictw Ministerstwa Obrony Narodowej ogłasza konkurs literacki na utwór w dziedzinie prozy (powieść, zbiór opowiadań, wspomnień, pamiętników lub utwór sceniczny). Treść utworu winna być związana tematycznie z problematyką służby i działalnością organów MO, służby bezpieczeństwa oraz jej funkcjonariuszów”.

Redakcja Kultury: „Wspomniany Konkurs nie jest zresztą faktem odosobnionym. Jednocześnie zaostrza się cenzura, mnożą się wizyty uprzejmych panów namawiających do donosów i obywatelskiej współpracy z UB, itd. Trzeba więc przypomnieć i społeczeństwu i światu jakże niedawną przeszłość i czym grozi nawrót. Mając to na względzie, Kultura przyłącza się do inicjatywy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i ze swej strony ogłasza Konkurs Literacki na utwór prozą (powieść, zbiór opowiadań, wspomnienia, pamiętniki, utwór sceniczny lub dokumenty jak stenogramy z procesów, ze śledztw, itd.). Treść utworów winna być związana tematycznie z działalnością organów MO, służby bezpieczeństwa oraz jej funkcjonariuszów”.

LISTOPAD

W Kulturze listopadowej ukazuje się „List do polskich komunistów” Czesława Miłosza.

W 1959 Giedroyc wydaje w języku ukraińskim antologię Jurija Ławrinenko pt. „Rozstrilane widrodżenija”. Jest to wybór pisarzy ukraińskich lat 20. i 30., pokolenia unicestwionego przez stalinowskie represje. W związku z tym wydaniem doszło do sporu pomiędzy Giedroyciem a Jeleńskim.

POLSKA
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego ogłasza poniedziałek „dniem bezmięsnym”.

ŚWIAT
Fidel Castro przejmuje władzę na Kubie, Chiny wkraczają do Tybetu.