List do polskich komunistów Czesława Miłosza, wydrukowany w "Kulturze" nr 11/145, 1959 r. / Sygn. sm00030 / © Instytut Literacki

1959

W „Kulturze” (nr 145) ukazuje się  „List do polskich komunistów” Miłosza. Publikacje książkowe: Borys Pasternak, „Doktor Żywago” (przekład Jerzego Stempowskiego); Cz. Miłosz, „Rodzinna Europa”.

POLSKA
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego ogłasza poniedziałek „dniem bezmięsnym”.

ŚWIAT
Fidel Castro przejmuje władzę na Kubie, Chiny wkraczają do Tybetu.