Grób Stanisława Lepri, Leonor Fini i Konstantego Jeleńskiego. / Sygn. FIL02450 / © Instytut Literacki

1987

Z HISTORII INSTYTUTU LITERACKIEGO

STYCZEŃ/LUTY

W numerze styczeń/luty podziękowanie Redakcji organizatorom wystawy „Kultura i jej krąg” (na cześć 40-lecia pisma) otwartą w grudniu ub. r. w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Nagrody Kultury za rok 1986: Nagroda Literacka im. Zygmunta Hertza: Jarosław M. Rymkiewicz; Nagroda Publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego: Paweł Morga.

W tym samym numerze: Wywiad Kultury z redakcją Arki: „Filolodzy contra komunizm”.

Jerzy Giedroyc wraz innymi działaczami bierze udział w zebraniu programowym sekcji polskiej RWE w Monachium.

KWIECIEŃ

W numerze kwietniowym wywiad Kultury z b. płk. dypl. Ryszardem Kuklińskim pt. „Wojna z narodem widziana od środka”. Osobno redakcja wydaje specjalną broszurę z tym rewelacyjnym wywiadem.

4 maja 1987 umiera w Paryżu Konstanty A. Jeleński.

CZERWIEC

W numerze czerwcowym tekst redakcyjny poświęcony zmarłemu Konstantemu A. Jeleńskiemu. W numerze letnim w związku ze śmiercią K.A. Jeleńskiego blok materiałów jemu poświęconych: wywiad Rity Gombrowicz; Gombrowicz nt. Jeleńskiego pt. „Jak żołnierze w okopach...”. Dalej teksty Krzysztofa Pomiana, Czesława Miłosza, Wojciecha Karpińskiego, François Bondy i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Dziennik pisany nocą”, poświęcony w znacznej części Jeleńskiemu.

W tym samym numerze wyniki Ankiety Kultury „Gorbaczow z perspektywy polskiej”. Udział wzięli: Stanisław Gomułka, Jakub Karpiński, Leszek Kołakowski, Waldemar Kuczyński, Jan Nowak, Rowmund Piłsudski, Aleksander Smolar, Leopold Unger, Bolesław Wierzbiański, Jan Zielonka.

POLSKA
Pierwszy happening Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu.

ŚWIAT
Ronald Reagan podczas przemówienia do mieszkańców Berlina Zachodniego przed Bramą Brandenburską wezwał Michaiła Gorbaczowa do zburzenia muru berlińskiego.

Pomiń sekcję linków społecznościowych Facebook Instagram Vimeo Powrót do sekcji linków społecznościowych
Powrót na początek strony