Konstanty Jeleński podczas obchodów 40-lecia "Kultury". Paryż, 1986 / Sygn. FIL00264 / fot. Hanna Wesołowska-Dobiecka

1987

W „Kulturze” (nr 475) wywiad z płk. Ryszardem J. Kuklińskim pt. „Wojna z narodem widziana od środka”. Umiera Konstanty A. Jeleński.

POLSKA
Pierwszy happening Pomarańczowej Alternatywy we Wrocławiu.

ŚWIAT
Ronald Reagan podczas przemówienia do mieszkańców Berlina Zachodniego przed Bramą Brandenburską wezwał Michaiła Gorbaczowa do zburzenia muru berlińskiego.